Polityka prywatności Miło nam, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową  www.happich.de i zainteresowali się naszą firmą. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważną sprawą. Dane osobowe to indywidualne dane o sytuacji osobistej i materialnej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich m.in. nazwisko właściwe, adres, numer telefonu i data urodzenia, ale również inne dane odnoszące się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Ze względu na to, że dane osobowe są objęte szczególną ochroną prawną, gromadzimy je wyłącznie w celu funkcjonowania naszego serwisu oraz świadczenia wykonywanych przez nas usług. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące danych osobowych, które są przez nas gromadzone i wykorzystywane podczas odwiedzania naszego serwisu.

Nasza polityka ochrony danych jest zgodna z przepisami prawnymi, w szczególności z przepisami Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG), Ustawy o Mediach (TMG) oraz z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO). Dane osobowe są przez nas gromadzone, przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu sprawnego funkcjonowania naszego serwisu, prezentowanie zamieszczanych na nich treści i wykonywanych usług, a także w celu przetwarzania zapytań lub realizacji zamówień / umów pod warunkiem, że wynika to z uprawnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 p. 1 lit. f RODO lub innego przepisu prawnego. Wykorzystanie danych również do innych celów, np. do informowania o ofertach w formie newslettera, może mieć miejsce wyłącznie po uprzednim udzieleniu przez Państwa osobnej zgody na wykorzystanie danych w dokładnie określonych celach.

1. Administrator w rozumieniu art. 4 p. 7 RODO
Administratorem w rozumieniu RODO oraz innych krajowych ustaw o ochronie danych w państwach członkowskich, a także pozostałych przepisów o ochronie danych jest:
Happich GmbH
Lise-Meitner-Straße 14
42119 Wuppertal

E-mail:  info@happich.de
Tel.: +49 (0) 202 / 8703-0
Faks: +49 (0) 202 / 8703-599

2. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych
Dirk-Michael Mülot
Rzeczoznawca w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa danych oraz IT - Forensik; Westfalenweg 2; 33449 Langenberg

E-mail:  d.muelot@muelot-graf.de

3. Funkcjonowanie strony internetowej i tworzenie plików log
Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje dotyczące systemu komputera, na którym przeglądana jest strona. System gromadzi następujące dane

Zakres przetwarzania danych
(1) Informacje dotyczące rodzaju przeglądarki internetowej i używanej wersji
(2) System operacyjny urządzenia końcowego
(3) Adres IP urządzenia końcowego
(4) Data i godzina odwiedzin
(5) Strony internetowe i zasoby (obrazy, pliki, dalsze treści stron), które były przeglądane na naszym serwisie.
(6) Strony internetowe, z których użytkownik został przekierowany na nasz serwis (Referrer-Tracking)

Dane te są przechowywane w plikach log w naszym systemie. Dane te nie są przechowywane razem z danymi osobowymi określonego użytkownika, dlatego nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnej osoby odwiedzającej stronę.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie zrealizowania niżej przedstawionych celów.

 • Cel przetwarzania danych
  Proces logowania służy do utrzymania kompatybilności naszego serwisu dla wszystkich Użytkowników oraz do zwalczania nadużyć i usuwania awarii. Dlatego rejestrowanie danych technicznych urządzenia końcowego niezbędne jest w celu jak najwcześniejszego wykrycia błędów prezentacji, ataków na nasze systemy informatyczne i/lub błędów w funkcjonowaniu naszego serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane wykorzystujemy w celu optymalizacji struktury strony internetowej oraz w celu ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 • Okres przechowywania
  Wyżej wymienione dane techniczne są usuwane, jeśli nie są już wykorzystywane w celu zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich użytkowników, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od czasu wizyty na naszej stronie internetowej.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do usunięcia
  Prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do usunięcia wynika z przedstawionych w dalszej części niniejszej Polityki prywatności ogólnych zasad dotyczących prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawa do usunięcia w zakresie prawa o ochronie danych.


4. Szczególne funkcje serwisu
Na naszym serwisie udostępnione są różnego rodzaju funkcje. Podczas korzystania z nich gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy, co się dzieje z tymi danymi:

Formularz(e) kontaktowe(y):
 • Zakres przetwarzania danych osobowych
  Dane podane przez Państwa w naszych formularzach kontaktowych.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Art. 6 ust. 1 lit a RODO (milcząca zgoda)
 • Cel przetwarzania danych
  Dane gromadzone przez nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub naszych formularzy kontaktowych wykorzystujemy wyłącznie do realizacji określonego zapytania otrzymywanego przez nas za pomocą formularza kontaktowego.
 • Okres przechowywania
  Po zrealizowaniu Państwa zapytania dane te są niezwłocznie usuwane, o ile obowiązujące prawo nie nakazuje ich przechowywania przez określony czas.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do usunięcia
  Prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do usunięcia wynika z przedstawionych w dalszej części niniejszej Polityki prywatności ogólnych zasad dotyczących prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawa do usunięcia w zakresie prawa o ochronie danych.


5. Automatyczne badanie wiarygodności płatniczej / scoring
W przypadku konieczności poniesienia przez nas kosztów wstępnych, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zastrzegamy sobie prawo do automatycznego pozyskania informacji dotyczącej wiarygodności płatniczej w oparciu o metody matematyczno-statystyczne w niżej wymienionej firmie/wymienionych firmach. Niżej wymieniony usługodawca dostarcza nam informacje dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa niewypłacalności. Informacje dotyczące wiarygodności płatniczej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości scoringu), obliczone na podstawie naukowo uznawanych metod matematyczno-statystycznych. Na podstawie szeregu wskaźników, takich jak na przykład dochody, dane adresowe, zawód, stan cywilny i spłata dotychczasowych zobowiązań, wysuwane są wnioski dotyczące przyszłego ryzyka braku płatności ze strony klienta. Wynik jest wyrażony w postaci wartości wiarygodności płatniczej (tzw. scoring). Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę przy podejmowaniu przez nas decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umowy. Jednak możliwość wyboru dostępnych sposobów zapłaty nie zależy od tych informacji. Prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do usunięcia wynika z przedstawionych w dalszej części niniejszej Polityki prywatności ogólnych zasad dotyczących prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawa do usunięcia w zakresie prawa o ochronie danych. Szczegóły:

 • Creditsafe Deutschland GmbH:

  Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlín ( www.creditsafe.com): Nasza firma przeprowadza regularnie badania wiarygodności płatniczej w przypadku zawierania umów oraz w konkretnych sytuacjach, w których istnieje prawnie uzasadniony interes, również w przypadku dotychczasowych klientów. W tym zakresie współpracujemy z firmą Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, która dostarcza nam niezbędne w tym celu dane. W tym celu przekazujemy Państwa nazwisko oraz dane kontaktowe firmie Creditsafe Deutschland GmbH.

 • Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG:

  Nasza firma przeprowadza regularnie badania wiarygodności płatniczej w przypadku zawierania umów oraz w konkretnych sytuacjach, w których istnieje prawnie uzasadniony interes, również w przypadku dotychczasowych klientów. W tym zakresie współpracujemy z firmą Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, Werth 91+93, 42275 Wuppertal ( www.creditreform-wuppertal.de), która dostarcza nam niezbędne dane. Na zlecenie Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG już teraz przekazujemy Państwu następujące informacje zgodnie z art. 14 RODO:
  Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG jest wywiadownią gospodarczą dla konsumentów. Firma zarządza bazą danych, w której przechowywane są informacje o wiarygodności płatniczej osób prywatnych. Na podstawie zgromadzonych danych Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG udziela swoim klientom informacji o wiarygodności płatniczej. Grupę klientów tworzą m.in. instytucje kredytowe, stowarzyszenia leasingowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, firmy z obszaru zarządzania długami, firmy wysyłkowe, hurtownie i firmy detaliczne oraz inne firmy dostarczające towary lub świadczące usługi. W ramach przepisów prawnych część danych dostępnych w wywiadowczej bazie danych jest wykorzystywana w celu ich dostarczenia do innych firmowych baz danych, m. in. do wykorzystania w celach adresowo-handlowych. W bazie danych należącej do Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG gromadzone są w szczególności dane dotyczące nazwiska, adresu, daty urodzenia, ewentualnie adresu e-mail, historii płatniczej i stosunków udziałowych danych osób. Gromadzone dane są przetwarzane w celu przekazania informacji o wiarygodności kredytowej danej osoby. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 f RODO. Informacje związane z wymienionymi danymi są udzielane po wiarygodnym udokumentowaniu przez klienta, że uzyskanie takich informacji stanowi jego prawnie uzasadniony interes. Jeśli dane są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej podstawą prawną są tak zwane „Standardowe klauzule umowne” zamieszczone do wglądu lub do przesłania pod linkiem:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE Dane są przechowywane przez okres, w jakim są niezbędne do spełnienia celu przechowywania. Zazwyczaj okres przechowywania wynosi trzy lata. Po upływie tego okresu sprawdza się, czy przechowywanie danych jest nadal konieczne, w przeciwnym razie dane są usuwane w dniu upłynięcia danego okresu. W przypadku ustalenia stanu faktycznego dane są usuwane po upływie trzech lat od dnia ustalenia. Zgodnie z § 882e ZPO wpisy do rejestru dłużników są usuwane po upływie trzech lat licząc od daty zarządzenia wpisu. W rozumieniu art. 6 ust. 1 f RODO prawnie uzasadnionym interesem może być: Decyzja o udzieleniu pożyczki, nawiązanie transakcji, stosunki udziałowe, windykacja, badanie wierzytelności płatniczej, umowa ubezpieczeniowa, informacja o egzekucji. W stosunku do Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG mają Państwo prawo dostępu do przechowywanych danych. Jeśli przechowywane dane są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia lub usunięcia. Jeśli nie jest możliwe natychmiastowe ustalenie prawidłowości lub nieprawidłowości danych, do czasu wyjaśnienia mają Państwo prawo do uniemożliwienia dostępu do określonych danych. Jeśli dane są niekompletne, mają Państwo prawo żądania ich uzupełnienia. Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych przechowywanych przez firmę Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, mają Państwo prawo do każdorazowego wycofania takiej zgody. Do czasu ewentualnego wycofania zgody przetwarzanie danych, na które została wyrażona zgoda, jest zgodne z prawem. W przypadku zarzutów, żądań i skarg dotyczących ochrony danych prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych w firmie Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG Inspektor ochrony danych udzieli niezwłocznie i z zachowaniem poufności odpowiedzi na wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych. Istnieje także możliwość wniesienia skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych przez firmę Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG do inspektora odpowiedzialnego za ochronę danych w poszczególnych landach. Państwa dane gromadzone przez Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, od firm windykacyjnych oraz od ich klientów. W celu sklasyfikowania wiarygodności płatniczej na podstawie Państwa danych Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG oblicza wynik scoringu. Na wynik scoringu składają się dane dotyczące wieku i płci, dane adresowe oraz częściowo dane dotyczące spłacania długów. Dane te w różnym stopniu ważności wykorzystywane są w celu obliczenia wyniku scoringu. Klienci Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG wykorzystują wyniki scoringu jako pomoc w realizowaniu ich własnych decyzji o udzieleniu pożyczki. Prawo do wniesienia sprzeciwu Przetwarzanie danych gromadzonych przez Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG wynika z ważnych prawnie uzasadnionych podstaw ochrony wierzyciela i kredytu, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub stanowi podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych wyłącznie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, które należy udokumentować. Jeśli zaistnieją tego typu szczególne przyczyny i zostaną udokumentowane, danych osobowych nie wolno już przetwarzać. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów reklamy i marketingu, dane nie będą przetwarzane do takich celów. Administratorem w rozumieniu art. 4 punkt. 7 RODO jest Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, Werth 91+93, 42275 Wuppertal ( www.creditreform-wuppertal.de). W przypadku pytań prosimy kontaktować się w następujący sposób: Tel. +49 (0) 2 02 / 2 55 66-0, +49 (0) 2 02 / 59 40 20, E-Mail:  info@wuppertal.creditreform.de Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem: Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, Werth 91 + 93, 42275 Wuppertal  datenschutz@wuppertal.creditreform.de.

 • Bisnode Deutschland GmbH:

  Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt ( www.bisnode.de): Nasza firma przeprowadza regularnie badania wiarygodności płatniczej w przypadku zawierania umów oraz w konkretnych sytuacjach, w których istnieje prawnie uzasadniony interes, również w przypadku dotychczasowych klientów. W tym zakresie współpracujemy z firmą Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, która dostarcza nam niezbędnych danych. Do tych celów przekazujemy firmie Bisnode Deutschland GmbH Państwa nazwisko oraz dane kontaktowe.

  6. Włączenie zewnętrznych usług Web Services oraz przetwarzanie danych poza obszarem UE
  Nasza strona internetowa wykorzystuje aktywne treści Java-Script dostarczane przez zewnętrznych usługodawców, tzw. Web Services. W momencie połączenia się Państwa komputera z naszą stroną internetową zewnętrzni usługodawcy otrzymują osobowe informacje dotyczące wizyty na naszej stronie. W związku z tym możliwe jest przetwarzanie danych poza obszarem UE. Istnieje możliwość wyłączenia uruchamiania skryptu JavaScript poprzez zainstalowanie w przeglądarce wtyczki „NoScript” ( www.noscript.net) lub dezaktywację skryptu JavaScript w przeglądarce. Wyłączenie skutkuje ograniczeniem funkcji dostępnych na stronach internetowych, które Państwo odwiedzają.
  Wykorzystujemy następujące zewnętrzne usługi Web Service

  • website-check.de

   Na naszej stronie instalowana jest usługa Web Service firmy Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE (dalej: website-check.de). Gromadzone dane wykorzystujemy w celu zapewnienia pełnego funkcjonowania naszego serwisu. W związku z tym Państwa przeglądarka przekazuje usłudze website-check.de dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego. Dane są usuwane po spełnieniu celu ich gromadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z przekazanymi danymi znajdują się w Polityce prywatności na stronie web-chech.de:  https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. Mają Państwo możliwość zablokowania gromadzenia oraz przetwarzania danych przez website-check.de poprzez dezaktywację uruchamiania kodu skryptu w przeglądarce lub przez zainstalowanie w przeglądarce wtyczki blokującej skrypt (do pobrania ze strony  www.noscript.net lub  www.ghostery.com).


  7. Informacja o wykorzystywaniu plików cookie

  • Zakres przetwarzania danych osobowych
   Pliki cookie wykorzystywane są przez różne strony w celu umożliwienia korzystania z różnych funkcji dostępnych w naszym serwisie internetowym. Tzw. „cookies” są to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane na komputerze przez przeglądarkę internetową. Pliki te zawierają charakterystyczny szereg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa. Proces zapisywania pliku Cookie nazywany jest także „umieszczaniem pliku cookie”.

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
   Art. 6 ust. 1 lit. F RODO (Prawnie uzasadniony interes) Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zachowanie pełnego funkcjonowania naszego serwisu internetowego, zwiększenie łatwości użytkowania oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu z klientem. Identyfikacja poszczególnych użytkowników odwiedzających stronę jest możliwa dzięki wykorzystaniu technologii cookie tylko w przypadku, jeśli użytkownik odwiedzający stronę przekaże nam odpowiednie dane osobowe na podstawie udzielonej osobnej zgody.

  • Cel przetwarzania danych
   Pliki cookie są umieszczane przez naszą stronę internetową w celu zachowania pełnego funkcjonowania naszego serwisu internetowego oraz zwiększenia jego funkcjonalności. Ponadto technologia cookie umożliwia nam rozpoznawanie poszczególnych użytkowników serwisu na podstawie pseudonimów, np. indywidualny, dowolny ID, dzięki czemu możemy zaoferować spersonalizowane usługi.

  • Okres przechowywania
   Pliki cookie są przechowywane do momentu ich usunięcia z przeglądarki lub w przypadku plików sesyjnych, do momentu zakończenia sesji.

  • Prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do usunięcia
   Istnieje możliwość wprowadzenia we własnym zakresie takich ustawień przeglądarki, które blokują umieszczanie plików cookie, które jedynie informują o umieszczaniu plików, które w zależności od przypadku akceptują pliki cookie: lub ogólnie akceptują pliki cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju celów, np. do uzyskania informacji o tym, że Państwa komputer już wcześniej połączył się z naszą stroną internetową (stałe pliki cookie) lub do przechowywania ostatnio oglądanych stron (sesyjne pliki cookie). Pliki cookie wykorzystujemy do zapewnienia użytkownikom większego komfortu użytkowania. Aby korzystać z naszych funkcji wygodnego użytkowania, zalecamy zaakceptowanie plików cookie na naszej stronie internetowej. Prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do usunięcia wynika z przedstawionych w dalszej części niniejszej Polityki prywatności ogólnych zasad dotyczących prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawa do usunięcia w zakresie prawa o ochronie danych.


  8. Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja elektroniczna
  Gromadzone, przechowywane i przetwarzane dane osobowe są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych w sposób niedostępny dla osób trzecich. W przypadku gdy komunikacja elektroniczna nie jest szyfrowana, nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych podczas ich przesyłu do naszych systemów teleinformatycznych i dlatego w przypadku informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy komunikację szyfrowaną lub pocztę tradycyjną.

  9. Wycofanie zgód – Informacje o danych i żądanie zmiany – Usuwanie danych i uniemożliwienie dostępu do danych
  Zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Danych mają Państwo prawo do otrzymania bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych oraz prawo do ich poprawiania, uniemożliwiania dostępu do nich i ich usuwania. Dane zostaną usunięte, jeśli nie zabraniają tego przepisy prawne. Mają Państwo prawo do wycofania w każdej chwili zgody udzielonej na wykorzystywanie danych osobowych. Żądanie udzielenia informacji, usunięcia lub poprawienia danych, a także sugestie należy przesyłać na następujący adres:

  Happich GmbH
  Lise-Meitner-Straße 14
  42119 Wuppertal

  E-mail:  info@happich.de
  Tel.: +49 (0) 202 / 8703-0
  Faks: +49 (0) 202 / 8703-599

  10. Prawo do przenoszenia danych
  Mają Państwo możliwość otrzymywania dotyczących Państwa danych osobowych, których nam dostarczyliście, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie. Ponadto istnieje możliwość żądania od nas, aby na Państwa pierwsze polecenie dane te zostały niezwłocznie przekazane osobom trzecim, o ile podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO lub art. 9. ust. 2 lit. A RODO lub umowa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO, a dane są przez nas przetwarzane w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych.
  W przypadku skorzystania z prawa do przenoszenia danych mają Państwo prawo do spowodowania, by dane osobowe zostały przesłane przez jednego administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Korzystanie z tych praw nie może mieć wpływu na swobody i prawa innych osób.
  Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania w przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganego w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  11. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art.77 ust. 1 RODO
  Jeśli podejrzewa się, że dane na naszej stronie są przetwarzane niezgodnie z prawem, zawsze istnieje możliwość sądowego wyjaśnienia danej kwestii. Niezależnie od tego przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo do wniesienia skargi przysługuje w państwie należącym do obszaru UE w miejscu pobytu, miejscu pracy i/lub w miejscu podejrzenia naruszenia, tzn. możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego znajdującego się w wyżej wymienionych miejscach. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o stanie i wynikach wniesionej skargi, włącznie z prawem do środka ochrony prawnej przed sądem zgodnie z art. 78 RODO.

  sporządził:
  © IT-Recht-Kanzlei DURY –  www.dury.de
  © Website-Check GmbH –  www.website-check.de

  W kooperacji z Dirk-Michael Mülot – rzeczoznawcy w dziedzinie ochrony danych, bezpieczeństwa danych i kryminalistyki informatycznej –  www.muelot-graf.de
www.website-check.de