Kontakt
  • HAPPICH POLSKA Sp. z o.o. | ul. Sprzeczna 22 | PL - 62-002 Suchy Las | Polska |
    Telefon 0048 (0)61.6523150 | faks 0048 (0)61.6523151 |  office@happich-polska.pl
 

Firma
Branża
Ulica
Kod poczt./miejscowość
Kraj
Osoba kontaktowa  
Funkcja / tytuł
Dział
Telefon
Telefaks
E-mail

To pole przeznaczone jest na pytania lub uwagi,
ew. propozycje terminu wizyty naszego przedstawiciela.


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Happich Polska sp. z o.o. moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Happich Polska sp. z o.o. oferty. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Happich Polska sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Sprzeczna 22, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

 Wyślij     Usuń treść formularza
www.website-check.de