Rynki 
Rynki HAPPICH GmbH aktywnie uczestniczy w działalności różnych branż poprzez produkcję mało- i średnioseryjną, szczególnie tam, gdzie wymaga się podobnych rozwiązań technicznych i stylistycznych, a przede wszystkim gdzie klienci mają podobne cele gospodarcze:

www.website-check.de