Skip to main content
KOMPONENTY I SYSTEMY INNOWACYJNIE, BEZPIECZNIE, KOMFORTOWO, NA CAŁYM ŚWIECIE

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Naszym zadaniem jest połączenie zorientowanego na sukces profesjonalizmu z naznaczonym humanizmem współistnieniem.

Spełnianie i wyprzedzanie oczekiwań naszych klientów, dostawców, partnerów handlowych i udziałowców jest naszym celem. Cel ten można osiągnąć tylko na jednej drodze: razem i jako przedsiębiorstwo rodzinne ze stabilnym kręgiem udziałowców i dalekowzrocznym prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Poza tym na pierwszym planie stoi u nas ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. Zwracamy uwagę na wydajne wykorzystywanie energii i zasobów naturalnych, od zakupu surowców aż po wysyłkę produktów. Unikamy niepotrzebnego przemieszczania się, niebezpiecznych surowców, zużywających dużo energii procesów produkcyjnych i utrzymujemy emisję dwutlenku węgla na możliwie najniższym poziomie.

Jesteśmy świadomi:

Każde przedsiębiorstwo jest tak dobre jak jego pracownicy. Skupiamy się więc szczególnie na celowanym wspieraniu nauki i dokształcania.

Wyznajemy ideę naszej społecznej odpowiedzialności i dziesięciu zasad, będących podstawą "Global Compact".

Prawa człowieka

Zasada 1: Wspieranie i przestrzeganie międzynarodowych praw człowieka na naszym obszarze wpływów.

Zasada 2: Zagwarantowanie, żeby nasze własne przedsiębiorstwo nie naruszało praw człowieka.

Normy pracy

Zasada 3: Zachowanie wolności organizowania się i efektywne uznanie prawa do kolektywnych negocjacji.

Zasada 4: Zniesienie wszelkiego rodzaju pracy przymusowej.

Zasada 5: Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6: Zniesienie dyskryminacji podczas zatrudniania pracowników.

Ochrona środowiska

Zasada 7: Wspieranie działań zapobiegawczych w obrębie problemów ochrony środowiska.

Zasada 8: Podjęcie kroków prowadzących do większej odpowiedzialności wobec środowiska.

Zasada 9: Działania skierowane na rozwój i szerzenie technologii przyjaznych środowisku.

Zwalczanie korupcji

Zasada 10:  Podjęcie samozobowiązania do zwalczania wszelkich form korupcji, włączając wymuszenia i łapówkarstwo.