Polska Happich Polska Sp. z o.o. powstała w 2000 roku jako spółka – córka Happich GmbH. Celem była świadczenie usługi bliżej klienta w Polsce.

Koncepcja ta sprawdziła się lepiej niż zakładano i dzięki czemu krąg klientów został rozszerzony o kolejne wschodnioeuropejskie kraje jak: Rosja, Ukraina, Białoruś i kraje Bałtyckie.

Happich Polska z magazynem i profesjonalną obsługą oferuje możliwie najlepszy serwis dla swoich klientów.

  • HAPPICH POLSKA Sp. z o.o. | ul. Sprzeczna 22 | PL - 62-002 Suchy Las | Polska |
    Telefon 0048 (0)61.6523150 | faks 0048 (0)61.6523151 |
     office@happich-polska.plwww.website-check.de