Jakość Gwarancję jakości naszych produktów i procesów stanowi kompleksowy system zarządzania jakością, ochrony środowiska i BHP. Ponadto większość naszych zakładów produkcyjnych spełnia wymogi normy DIN EN ISO 9001 w wersji 2008 + KBA i DIN EN ISO 14001.

Procesy poszczególnych zakładów są strukturyzowane i dokumentowane za pomocą map procesowych (opisy procesów), wytycznych technologicznych, roboczych i testowych, formularzy, list kontrolnych i innych dokumentów (np. organigramów, opisów stanowisk pracy, wytycznych zakładowych). HAPPICH zapewnia zgodność ze specjalnymi wymaganiami klientów i zakładów, poprzez procesowe podejście do jakości i ochrony środowiska. Z myślą o ciągłym doskonaleniu produkcji w ramach audytów wewnętrznych kontrolujemy systemy produkcji, procesy i jakość.
 Video:     

Newsticker:
Touratech AG - The journey continues with Happich
HAPPICH buys Weston Body Hardware
Tradition – Originality – Quality
SIMICHROME® - registered trademark of HAPPICH GmbH
www.website-check.de