Veri Koruma Beyanı  www.happich.de internet sitemizi ziyaret etmenizden ve şirketimize gösterdiğiniz ilgiden mutluluk duyuyoruz. Size ait kişisel verilerin korunması bizim için önemli bir husustur. Kişisel veriler, belirli ya da belirlenebilir gerçek bir kişinin kişisel ya da maddi münasebetleri hakkındaki bilgilerdir. Bu bilgiler arasında ör. vatandaşlık adı, adres, telefon numarası, doğum tarihi ve belirli bir kişiye dayanan diğer tüm veriler sayılabilir.

Kişisel verilerin özel bir kanun ile korunması gerektiğinden; bu veriler, tarafımızca yalnızca internet sitemizin hazırlanması ve hizmetimizin başarılı şekilde yerine getirilmesi için gerekli olduğu zaman toplanacaktır. Aşağıda internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada hangi kişisel bilgilerin toplanacağını ve bunları nasıl kullanacağımızı açıklıyoruz.

Veri koruma uygulamamız özellikle Federal Alman Veri Koruma Kanunu (BDSG), Telemedya Kanunu (TMG) ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) olmak üzere kanuni düzenlemelerle uyumludur. Kişisel verilerinizi, yalnızca internet sitemiz, içeriklerimiz ve hizmetlerimiz için gerekli olması halinde veya taleplerin düzenlenmesi ve icabında siparişlerin/sözleşmelerin yerine getirilmesi durumlarında toplar, işler ve kaydederiz. Verilerin bu açıklamada belirtildiği üzere toplanması, işlenmesi ya da kaydedilmesi için DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Cümle 1 Bent f hükmü uyarınca meşru bir menfaatin ya da başka bir iznin mevcut olması gerekir. Yalnızca önceden ayrı bir onay vermeniz halinde, reklam bilgilerinin haber bülteni ile gönderilmesi gibi verilerinizin onay sırasında tam olarak belirlenen diğer amaçlar için kullanımı söz konusu olacaktır.

1. DSGVO Madde 4 No. 7 hükmü uyarınca sorumlu
DSGVO, üye devletlerin verilerin korunmasına ilişkin diğer ulusal kanunları ve verilerin korunması kanununa ilişkin diğer düzenlemeler uyarınca sorumlu taraf:
Happich GmbH
Lise-Meitner-Straße 14
42119 Wuppertal

E-posta:  info@happich.de
Tel.: +49 (0) 202 / 8703-0
Faks: +49 (0) 202 / 8703-599

2. Veri koruma sorumlusunun adı ve adresi
Dirk-Michael Mülot
Veri koruma, veri güvenliği ve adli BT alanında bağımsız bilirkişi; Westfalenweg 2; 33449 Langenberg

E-posta:  d.muelot@muelot-graf.de

3. İnternet sitesinin hazırlanması ve günlük dosyalarının oluşturulması
İnternet sitemizi her çağırdığınızda sistemimiz otomatik olarak çağrıyı yapan bilgisayarın bilgisayar sistemine ait olan verileri ve bilgileri toplar. Toplanan veriler burada verilmiştir:

Verilerin işlenmesinin kapsamı
(1) Tarayıcı türü ve kullanılan sürüme ilişkin bilgi
(2) Çağrıyı yapan cihazın işletim sistemi
(3) Çağrıyı yapan cihazın IP adresi
(4) Erişim tarihi ve saati
(5) İnternet sitemizde çağrılan internet siteleri ve kaynaklar (resimler, dosyalar, diğer sayfa içerikleri).
(6) Kullanıcının sisteminden internet sistemimize geçiş yapılan internet siteleri (Başvuran izleme)

Bu veriler sistemimizin günlük dosyalarına kaydedilir. Sayfanın münferit ziyaretçilerinin teşhis edilmemesi için bu veriler ile somut bir kullanıcının kişisel verilerinin birlikte kaydedilmesi söz konusu değildir.

 • Kişisel verilerin işlenmesi için hukuki dayanak
  DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f (meşru menfaat). Meşru menfaatimiz, aşağıda tarif edilen amaca ulaşılmasını sağlamayı içerir.

 • Veri işlemesinin amacı
  İnternet sitemizin neredeyse tüm kullanıcılar için uyumluluğa ulaşması ve yanlış kullanımı önleme ile arıza giderme için günlük tutma işlemi yapılır. Bunun için çağrıyı yapan bilgisayarın teknik verilerinin günlüğünün tutulması gerekir. Bu şekilde gösterim hatalarına, IT sistemlerimize erişime ve/veya internet sitemizin işlevselliğine yönelik müdahale mümkün olan en kısa sürede gerçekleşebilir. Ayrıca veriler, internet sitemizin iyileştirilmesine ve bilgi teknolojisi sistemlerimizde güvenliğin genel anlamda sağlanmasına yarar.

 • Kayıt süresi
  Yukarıda bahsi geçen teknik veriler artık bu verilere ihtiyaç duyulmaması halinde ya da internet sitemize girilmesinden en geç 3 ay sonra silinir. Böylece tüm ziyaretçiler için internet sitesi uyumluluğu sağlanmış olur.

 • İtiraz ve silme olanağı
  İtiraz ve silme olanağı, bu veri koruma beyanı dahilinde aşağıda açıklanan verilerin korunması kanununa ilişkin genel düzenlemelerine ve silme talebine yöneliktir.


4. İnternet sitemizin özel işlevleri
İnternet sayfamız; sayfanın kullanılmasında kişisel verilerin tarafımızca toplandığı, işlendiği ve kaydedildiği çeşitli işlevler sunar. Aşağıda, bu veriler ile ne yapıldığını açıklıyoruz:

İletişim formu/formları:
 • Kişisel verilerin işlenmesi kapsamı
  Tarafınızdan iletişim formlarımızda belirtilen veriler.
 • Kişisel verilerin işlenmesi için hukuki dayanak
  DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a (üstü kapalı onay)
 • Veri işlemesinin amacı
  İletişim formumuz ya da iletişim formlarımız vasıtasıyla alınan verileri yalnızca iletişim formu ile gerçekleşen somut iletişim taleplerinin işlenmesi amacıyla kullanacağız.
 • Kayıt süresi
  Toplanan veriler yasal bir muhafaza süresi olmadığı sürece talebinizin işleme alınmasından sonra en kısa sürede silinir.
 • İtiraz ve silme olanağı
  İtiraz ve silme olanağı, bu veri koruma beyanı dahilinde aşağıda açıklanan verilerin korunması kanununa ilişkin genel düzenlemelerine ve silme talebine yöneliktir.


5. Otomatik kredi notu sorgulama/Skor
Ön hizmet yapmamız durumunda, hakkımız olan menfaati ve otomatik kredi notu raporunu matematiksel-istatistiksel süreçler bazında aşağıdaki şirket ya da şirketlerden temin etme hakkını saklı tutarız. Aşağıda bahsi geçen hizmet sunucusundan ödeme yapılmamasına dair istatistiksel bir olasılık hakkında bilgi alırız. Kredi notu raporu, ekonomik olarak yetkilendirilmiş matematiksel-istatistiksel sürece dayanarak hesaplanmış olasılık değerini (skor değerini) içerebilir. Gelir, adres verileri, iş, medeni durum ve müşterinin gelecekteki ödeme yapmama riskiyle ilgili çıkarım yapılan bugüne kadarki ödeme tutumu gibi birçok özellik de buna dahildir. Sonuç, ödeme değeri (skor diye adlandırılan değer) şeklinde ifade edilir. Bu şekilde elde edilen bilgiler; sözleşmenin gerekçelendirilmesi, gerçekleştirilmesi ya da sona erdirilmesi konularında aldığımız kararın temelini oluşturur. Ödeme şekillerinden birinin seçilmesi olanağı maalesef bunun gibi bilgilere bağlı değildir. İtiraz ve silme olanağı, bu veri koruma beyanı dahilinde aşağıda açıklanan verilerin korunması kanununa ilişkin genel düzenlemelerine ve silme talebine yöneliktir. Münferit olarak:

 • Creditsafe Deutschland GmbH:

  Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlín ( www.creditsafe.com): Şirketimiz sözleşme akdinde ve meşru menfaatin söz konusu olduğu belirli durumlar ile ürün müşterilerinde düzenli olarak kredi notunuzu kontrol eder. Bunun için Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin adresinde bulunan Creditsafe Deutschland GmbH ile birlikte çalışıyor ve bu firmadan ihtiyaç duyduğumuz verileri alıyoruz. Bu amaçla isminizi ve müşteri bilgilerinizi Creditsafe Deutschland GmbH şirketine iletiyoruz.

 • Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG:

  Şirketimiz sözleşme akdinde ve meşru menfaatin söz konusu olduğu belirli durumlar ile ürün müşterilerinde düzenli olarak kredi notunuzu kontrol eder. Bu amaçla, Werth 91+93, 42275 Wuppertal adresinde bulunan Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG şirketi ile ( www.creditreform-wuppertal.de), ile birlikte çalışıyor ve bu şirketten ihtiyaç duyduğumuz verileri alıyoruz. Bunun için Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG şirketinin yetkisi ile şimdiden EU-DSGVO Madde 14 uyarınca aşağıdaki bilgileri sizinle paylaşıyoruz:
  Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG şirketi bir tüketici danışma kuruluşudur. Özel kişilere ilişkin kredi notu bilgilerinin kaydedildiği bir veri bankası işletir. Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG şirketi bu veri bankasını temel alarak müşterilerine kredi notuna ilişkin bilgiler sunar. Bu müşteriler arasında kredi kuruluşları, finansal kiralama şirketleri, sigortalar, telekomünikasyon şirketleri, alacak yönetimleri, sevkiyat firmaları, büyük firmalar ve perakende satış firmaları ile ürün ya da hizmet ulaştıran ya da alan diğer tüm şirketler bulunur. Kanuni hükümler çerçevesinde bilgilerin bulunduğu veri bankasında mevcut olan verilerin bir kısmı, diğer firmaların veri bankasına gönderilmek üzere de kullanılır. Bu kullanım amaçlarının arasında ticari amaçlarla adres için kullanım da bulunur. Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG veri bankasında özellikle isim, adres, doğum tarihi, gerekirse e-posta adresi, ödeme türü ve kişilerin katılım oranı kaydedilir. Kaydedilen bu verilerin işlenme amacı sorgusu yapılan kişinin kredi notuna ilişkin bilgilerin edinilmesidir. Verilerin işlenmesi EU-DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f hükmüne dayanmaktadır. Bu veriler hakkındaki bilgiler, ancak bir müşterinin bu bilgileri öğrenmeye ilişkin meşru menfaatini ispatlayarak sunması halinde paylaşılabilir. Veriler AB dışındaki ülkelerde paylaşılacak ise, bu süreç  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE bağlantısında görebileceğiniz ya da bu bağlantıdan gönderebileceğiniz “Standart sözleşme maddeleri” temelinde gerçekleşir. Veriler, kaydetme amacının yerine getirilmesi için bilinmesi gerekli olduğu sürece kaydedilmeye devam eder. Bu bilgi genellikle başlangıçta üç yıllık bir kayıt süresi boyunca gerekli olur. Bu sürenin geçmesinden sonra kaydın devam etmesi gerektiği kontrol edilir. Aksi takdirde veriler günü gününe silinir. Durumun sonuçlandırılması halinde veriler, sonuçlandırmadan üç yıl sonra günü gününe silinir. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (ZPO) Madde 882e uyarınca suçlu listesine kayıtlar, kayıt emrinin verildiği gün itibariyle üç yılın tamamlanmasının ardından günü gününe silinir. EU-DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f uyarınca haklı çıkarlar şunlar olabilir: Kredi kararı, şirket hazırlığı, katılım oranları, destek, kredi notu kontrolü, sigorta sözleşmesi, icra bilgisi. Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG şirketi karşısında şirket dahilinde şahsınıza ait kayıtlı verilere ilişkin bilgi edinme hakkınız vardır. Şahsınıza ait kayıtlı verilerin yanlış olması halinde bu yanlışlığı düzeltme ya da verinin silinmesi hakkına sahipsiniz. Verinin yanlış ya da doğru olduğu hemen tespit edilemiyorsa, bu durum açıklığa kavuşana dek ilgili verinin engellenmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Verileriniz tam değilse tamamlanmasını talep edebilirsiniz. Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG şirketinde kayıtlı verilerin işlenmesine ilişkin onay vermiş olmanız halinde, bu onayı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu geri çekme işlemi sonucunda olası geri çekme işlemine dek onayınıza dayanarak gerçekleştirilmiş olan işlemlerin kanunlara uygun olma hali etkilenmez. Verilerin korunmasına ilişkin itirazlarınız, istekleriniz ya da şikayetleriniz olması halinde istediğiniz zaman Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG bünyesindeki veri koruma sorumlusuna başvurabilirsiniz. Bu görevli hızlı ve güveninizi suistimal etmeyecek şekilde verilerin korunmasına ilişkin tüm sorularınızda size yardımcı olacaktır. Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG şirketi aracılığıyla verilerin korunması bakımından eyaletinizden sorumlu kişiye verilerin işlenmesine ilişkin şikayette bulunabilirsiniz. Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG şirketinin sizinle ilgili kaydettiği veriler; halka açık şekilde erişilebilen kaynaklardan, tahsil şirketlerinden ve bu şirketlerin müşterilerinden alınmaktadır. Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG kredi notunuzu açıklamak için verilerinize bir skor değer biçer. Skor değerde yaş, cinsiyet, adres verileri ve kısmen de önceki ödemelere ilişkin veriler göz önünde bulundurulur. Bu veriler farklı ağırlıklarda skor değer hesaplamasına dahil edilir. Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG müşterileri skor değeri kendi kredi kararlarını verirken yardımcı bir araç olarak kullanırlar. İtiraz hakkı: Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG şirketindeki kayıtlı verilerin işlenmesi; çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi düzenli olarak gözden geçiren alacaklının korunması ve kredi güvencesi gibi mutlaka korunması gereken nedenlere dayanır ya da hak taleplerinin geçerli kılınmasına, uygulanmasına ve savunulmasına yarar. Yalnızca size ait özel bir durumdan ortaya çıkan ve ispatlanması gereken nedenler olması halinde verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Bu tür nedenler ispatlanmış haldeyse veriler artık işlenmez. Verilerinizin reklam ve pazarlama amacıyla işlenmesine itiraz ederseniz, söz konusu veriler artık bu amaçla işlenmez. EU-DSGVO Madde 4 No. 7 uyarınca Werth 91+93, 42275 Wuppertal ( www.creditreform-wuppertal.de). adresine mukim olan Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG şirketi sorumludur. Tüm sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Tel.: +49 (0) 2 02 / 2 55 66-0, +49 (0) 2 02 / 59 40 20, E-posta:  info@wuppertal.creditreform.de Veri koruma sorumlusuna aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz: Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, Verilerin korunması ile ilgili görevli, Werth 91+93, 42275 Wuppertal,  datenschutz@wuppertal.creditreform.de.

 • Bisnode Deutschland GmbH:

  Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt ( www.bisnode.de): Şirketimiz sözleşme akdinde ve meşru menfaatin söz konusu olduğu belirli durumlar ile ürün müşterilerinde düzenli olarak kredi notunuzu kontrol eder. Bunun için Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt adresinde bulunan Bisnode Deutschland GmbH ile birlikte çalışıyor ve ihtiyaç duyduğumuz verileri bu firmadan alıyoruz. Bu amaçla isminizi ve müşteri bilgilerinizi Bisnode Deutschland GmbH şirketine iletiyoruz.

  6. Harici internet hizmetlerinin bağlanması ve AB dışında verilerin işlenmesi
  İnternet sitemizde internet hizmetleri denen harici sunucuların etkin Java Script içeriklerini kullanıyoruz. İnternet sitemizi çağırdığınızda bu harici sunucular gerekirse internet sitemizi ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinize erişir. Burada icabında AB dışında verilerin işlenmesi mümkündür. Bu durumu ‘NoScript’ tarayıcı eklentisi gibi bir Java Script bloke edici yükleyerek ( www.noscript.net) ya da tarayıcınızda Java Script’i devre dışı bırakarak önleyebilirsiniz. Bunu yaptığınız anda ziyaret ettiğiniz internet sitelerinde işlev kısıtlamaları söz konusu olabilir.
  Şu harici internet servislerini kullanıyoruz:

  • website-check.de

   Sayfamızda Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken,DE adresine mukim Website-Check GmbH (ileride website-check.de olarak anılacaktır) şirketinin internet hizmeti yüklenecektir. Bu verileri internet sitemizin işlevselliğini tam olarak sağlamak için kullanmaktayız. Bu kapsamda tarayıcınız gerektiğinde kişisel verileri website-check.de adresine iletir. Verilerin işlenmesi DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f hükmüne dayanmaktadır (meşru menfaat). Meşru menfaat ile internet sitesinin hatasız bir şekilde işlev göstermesi hedeflenir. Verilerin toplanması amacı yerine getirilir getirilmez verilerin silinmesi gerçekleşir. Aktarılan verilerin işlenmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgiye website-check.de sitesinin veri koruma beyanında bulabilirsiniz:  https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. Verilerinizin website-check.de tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için tarayıcınızda komut dosyası kodunun çalışmasını devre dışı bırakmanız ya da tarayıcınıza bir komut dosyası bloke edici (ör.  www.noscript.net ya da  www.ghostery.com adreslerinde bulabilirsiniz) yüklemeniz gerekir.


  7. Çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilendirme

  • Kişisel verilerin işlenmesi kapsamı
   İnternet sitemizin belirli işlevlerinin kullanımını mümkün kılmak için farklı sayfalarda çerezler kullanıyoruz. ‘Çerezler’ bilgisayarınızdaki tarayıcınıza yerleşebilen küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları internet sitemizi yeniden çağırdığınızda tarayıcınızın açık şekilde tanımlanmasını mümkün kılan karakteristik işaret dizileri içerir. Bir çerez dosyasının yerleşmesi süreci “bir çerez kurma” olarak da adlandırılır.

  • Kişisel verilerin işlenmesi için hukuki dayanak
   DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f (meşru menfaat). Meşru menfaatimiz, internet sitemizin tam işlevselliğini korumak, kullanılabilirliğini artırmak ve daha bireysel bir müşteri dili sağlamaktır. Çerez teknolojisi sayesinde münferit sayfa ziyaretçilerinin teşhis edilmesi ancak sayfa ziyaretçisinin önceden ayrı bir onay ile ilgili kişisel verilere erişime izin vermiş olması halinde mümkündür.

  • Veri işlemesinin amacı
   Bu çerezler internet sitemiz tarafından yerleştirilir ve böylece internet sitemizin tüm işlevleri kullanılabilir ve kullanılabilirliği iyileştirilebilir. Ayrıca daha bireysel bir hizmet sağlayabilmemiz adına çerez teknolojisi münferit ziyaretçilerin ör. kişisel ve kalıcı bir ID şeklinde bir rumuz sayesinde yeniden tanımlanabilmesini sağlar.

  • Kayıt süresi
   Çerezlerimizin kaydedilmesi tarayıcınızdan silinene dek ya da oturum çerezi ise oturum sona erene dek devam eder.

  • İtiraz ve silme olanağı
   Tarayıcınızı kendi isteğinize göre çerezlerin kullanımını genel olarak engelleyebileceğiniz, yalnızca bilgi edineceğiniz, duruma göre çerezlerin kabulüne karar verebileceğiniz ya da çerezlerin kullanımını genel olarak kabul edebileceğinizi şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler farklı amaçlar için, ör. bilgisayarınızın daha önce bağlantı kurduğu bir internet hizmetimizi hatırlaması (kalıcı çerez) ya da en son görülen hizmetin kaydedilmesi (oturum çerezi) için kullanılabilir. Çerezleri size daha iyi bir kullanıcı konforu sağlamak için kullanıyoruz. Konfor işlevlerimizi kullanmak için, sizlere internet hizmetimiz için çerezlerin alınmasını kabul etmenizi öneriyoruz. Ayrıca itiraz ve silme olanağı, bu veri koruma beyanı dahilinde aşağıda açıklanan verilerin korunması kanununa ilişkin genel düzenlemelerine ve silme talebine yöneliktir.


  8. Veri güvenliği ve verilerin korunması, E-posta ile iletişim
  Kişisel verileriniz üçüncü kişilere ulaşmaması adına verilerin toplanması, kaydedilmesi ve işlenmesi sırasında teknik ve organizasyonel önlemler ile korunur. E-posta ile şifresiz bir iletişim sırasında taşıma yolundan IT sistemimize kadar verilerin tam güvenliği tarafımızca sağlanamayabilir. Bu nedenle yüksek gizlilik gereken bilgilerde şifreli bir iletişimi ya da posta yolunu öneririz.

  9. Onayları geri çekme - Veri bilgileri ve değişiklik talepleri - Verilerin silinmesi ve engellenmesi
  Federal Alman Veri Koruma Kanunu’na göre kayıtlı bilgilerinizle ilgili ücretsiz şekilde bilgi alma ve bu verilerin düzeltilmesi, engellenmesi veya silinmesiyle ilgili hakkınız vardır. Bu durumun aleyhine herhangi bir kanuni düzenleme olmaması halinde verileriniz silinir. Bize kişisel verilerinizin kullanılması hususunda verdiğiniz izni her zaman geri çekebilirsiniz. Verileriniz ile ilgili bilgi isteme, silme ve düzeltme isteklerinizi ve tabii ki önerilerinizi aşağıdaki adrese her zaman gönderebilirsiniz:

  Happich GmbH
  Lise-Meitner-Straße 14
  42119 Wuppertal

  E-posta:  info@happich.de
  Tel.: +49 (0) 202 / 8703-0
  Faks: +49 (0) 202 / 8703-599

  10. Veri aktarılabilirliği hakkı
  Bizimle paylaşmış olduğunuz ve şahsınıza ilişkin olan verileri yapılandırılmış, yaygın ve bilgisayar tarafından okunabilir bir formatta sunmamızı isteme hakkına sahipsiniz. Ayrıca bizden bu verileri ilk olarak sizi bilgilendirmek suretiyle üçüncü bir tarafa iletmemizi isteyebilirsiniz. Bunun için veri işlemenin DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a, DSGVO Madde 9 Fıkra 2 Bent a uyarınca bir onaya ya da DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent b uyarınca bir sözleşmeye dayanması; tarafımızca yapılacak bu işlemenin otomatik veri işleme çerçevesinde gerçekleşiyor olması gerekir.
  Bunun dışında veri aktarılabilirliği hakkının uygulanması halinde size ait kişisel verilerin teknik olarak mümkün olduğu müddetçe başka bir sorumlunun sorumlusu tarafından doğrudan iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Burada diğer kişilerin özgürlükleri ve hakları etkilenmemelidir.
  Kişisel verilerin işlenmesi, kamu menfaatine olan ya da sorumluya aktarılan kamu gücünün uygulanması ile gerçekleşen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli ise veri aktarılabilirliği hakkı geçerli değildir.

  11. DSGVO Madde 77 Fıkra 1 uyarınca denetim makamına şikayet hakkı
  Verilerinizin internet sayfamızda yasalara aykırı şekilde işlendiğini düşünüyorsanız istediğiniz zaman sorunun yasal olarak çözülmesini talep edebilirsiniz. Bundan bağımsız olarak bir denetim makamına başvurma olanağınız da mevcuttur. Şikayet hakkını ikamet ettiğiniz yerin AB üyesi devletinde, iş yerinizde ve/veya ihlalin gerçekleştiğini düşündüğünüz yerde kullanabilirsiniz. Daha açık bir ifadeyle başvuracak olduğunuz denetim makamını yukarıda sayılanlar arasından seçebilirsiniz. Şikayetin gerçekleştiği denetim makamı, DSGVO Madde 78 uyarınca kanuni yola ilişkin olanak da dahil olmak üzere başvurunuzun durumu ve sonuçları hakkında sizi bilgilendirir.

  Oluşturanlar:
  © IT-Recht-Kanzlei DURY –  www.dury.de
  © Website-Check GmbH –  www.website-check.de

  Dirk-Michael Mülot - Veri koruma, Veri güvenliği & Adli bilişim konularında Serbest Bilirkişi ile işbirliği halinde –  www.muelot-graf.de
www.website-check.de