Kalite güvencesi Ürünlerimizin ve proseslerimizin kalitesi, kapsamlı bir kalite, çevre ve güvenlik yönetimi sistemiyle güvence altına alınmaktadır. Ayrıca, üretim lokasyonlarımızın büyük bir bölümünde DIN EN ISO 9001, 2008 Basımı ve KBA (Almanya Federal Motorlu Ulaşım Dairesi) DIN EN ISO 14001 standartlarında belirtilen şartları karşılıyoruz.

Çeşitli lokasyonlarda izlenen prosedürler, proses haritaları (proses tanımları), prosedürel talimatlar, iş ve tetkik direktifleri, formlar, kontrol listeleri ve diğer belgeler (örneğin, organizasyon şemaları, iş tanımları, standart operasyon prosedürleri) aracılığıyla yapılandırılmakta ve belgelenmektedir. HAPPICH, proses yönelimli kalite ve çevresel etkiye verdiği büyük önem sayesinde, müşterilere ya da operasyon lokasyonlarına özgü gereklilikleri karşılayabilmektedir. Dahili denetimler yoluyla ürün ve proses kalite sistemlerini denetliyoruz. Bu şekilde sürekli iyileştirme için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz.
 Video:     

Newsticker:
Touratech AG - The journey continues with Happich
HAPPICH buys Weston Body Hardware
Tradition – Originality – Quality
SIMICHROME® - registered trademark of HAPPICH GmbH
www.website-check.de