Skip to main content
Po raz kolejny w HAPPICH Bagażnik i systemy kanałów powietrznych

Bagażnik i systemy kanałów powietrznych

Kompletne systemy sufitowe do autokarów, autobusów międzymiastowych, autobusów miejskich i minibusóweise-, Überland-, Stadt- und Minibusse

dla autokarów i autobusów międzymiastowych ze zintegrowanymi zestawami usług

dla autobusów miejskich, na życzenie również z oddzielnym kanałem wentylacyjnym

dostępne w różnych modelach, kolorach i funkcjach