Skip to main content

Polityka prywatności

Miło nam, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową www.happich.de i zainteresowali się naszą firmą.

Ochrona Państwa danych osobowych, takich jak data urodzenia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres itp., jest dla nas ważna.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które zbieramy od Państwa podczas wizyty na naszej stronie. Nasza praktyka ochrony danych jest zgodna z regulacjami prawnymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Poniższa Polityka prywatności służy wypełnieniu obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia RODO. Można je znaleźć np. w art. 13 oraz art. 14 i nast. rozporządzenia RODO.

Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest osoba, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i środki przetwarzania danych osobowych.

W przypadku naszej strony internetowej administratorem danych jest:

Happich GmbH
Lise-Meitner-Str. 14
42119 Wuppertal
Niemcy
e-mail: info@happich.de
tel.: +49 (0)202.8703-0
faks: +49 (0)202.8703-599

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Zgodnie z art. 37 RODO wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z naszym inspektorem ochrony danych mogą Państwo skontaktować się, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Claus Wissing
Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Grüner Weg 80
48268 Greven
Niemcy

Tel: +49257154020
E-Mail: datenschutz@svb-muelot.de

 

Funkcjonowanie strony internetowej i tworzenie plików log

Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z urządzenia uzyskującego dostęp (np. komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.).

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?

(1) Informacje o rodzaju i wersji używanej przeglądarki;
(2) System operacyjny urządzenia uzyskującego dostęp;
(3) Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp;
(4) Adres IP urządzenia uzyskującego dostęp;
(5) Data i godzina dostępu;
(6) Strony i zasoby (obrazy, pliki, inna zawartość strony), do których uzyskano dostęp na naszej stronie internetowej;
(7) Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskał dostęp do naszej strony internetowej (śledzenie odsyłaczy);
(8) Komunikat, czy dostęp był udany;
(9) Objętość przesłanych danych

Dane te są przechowywane w plikach log naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z danymi osobowymi konkretnego użytkownika, stąd nie jest możliwe zidentyfikowanie indywidualnej osoby odwiedzającej stronę.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie osiągnięcia niżej przedstawionych celów.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe (zautomatyzowane) przechowywanie danych jest konieczne dla przebiegu wizyty na stronie w celu umożliwienia dostarczenia strony internetowej. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w celu utrzymania kompatybilności naszej strony internetowej dla jak największej liczby odwiedzających oraz w celu zwalczania nadużyć i eliminowania zakłóceń. Dlatego rejestrowanie danych technicznych urządzenia końcowego jest niezbędne w celu jak najwcześniejszego wykrycia błędów prezentacji, ataków na nasze systemy informatyczne i/lub błędów w funkcjonowaniu naszego serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane wykorzystujemy do optymalizacji struktury strony internetowej oraz ogólnego zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Okres przechowywania

Wyżej wymienione dane techniczne są usuwane, jeśli nie są już potrzebne do zapewnienia kompatybilności strony internetowej dla wszystkich użytkowników, jednak nie później niż w ciągu trzech miesięcy od pobrania naszej strony internetowej.

Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO i zażądać ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO. W dolnej części niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo znaleźć informacje o przysługujących prawach i sposobie ich wykonywania.

Szczególne funkcje serwisu

Nasza strona oferuje Państwu różnego rodzaju funkcje. Podczas korzystania z nich gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy, co się dzieje z tymi danymi:

Formularz(e) kontaktowy(-e)

 • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?
  Przetwarzamy dane podane przez Państwa do maski wprowadzania danych w naszych formularzach kontaktowych w celu realizacji poniżej określonych celów.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona poprzez jednoznaczne potwierdzające działanie lub zachowanie)

 • Cel przetwarzania danych
  Dane pobrane przez nas za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub naszych formularzy kontaktowych wykorzystujemy wyłącznie do realizacji określonego zapytania otrzymywanego przez nas za pomocą formularza kontaktowego.

 • Okres przechowywania
  Po zrealizowaniu Państwa zapytania dane te są niezwłocznie usuwane, o ile obowiązujące prawo nie nakazuje ich przechowywania przez określony czas.

 • Możliwość wycofania zgody i usunięcia danych
  Możliwość wycofania zgody i usunięcia danych wynika z przedstawionych w dalszej części niniejszej Polityki prywatności ogólnych zasad dotyczących prawa do wycofania zgody oraz usunięcia danych w zakresie przepisów o ochronie danych.

 • Konieczność podania danych osobowych
  Korzystanie z formularzy kontaktowych odbywa się na zasadzie dobrowolności i nie jest ani umownie, ani prawnie wymagane. Nie mają Państwo obowiązku kontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, mogą Państwo również skorzystać z innych opcji kontaktu udostępnionych na naszej stronie. Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego, należy wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Jeśli nie wypełnią Państwo obowiązkowych danych formularza kontaktowego, nie będą Państwo mogli wysłać zapytania lub niestety nie będziemy mogli opracować takiego zapytania.

Automatyczna kontrola wiarygodności płatniczej / scoring

W przypadku chęci zawarcia z nami umowy zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie w zautomatyzowany sposób w celu sprawdzenia Państwa wiarygodności płatniczej. Do podjęcia takiej zautomatyzowanej decyzji jesteśmy uprawnieni również na podstawie art. 22 ust. 2 lit. a) RODO. To, czy umowa może zostać zawarta, zależy od wyniku automatycznej kontroli wiarygodności płatniczej. Podczas kontroli wiarygodności płatniczej obliczane jest statystyczne prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania. Informacje dotyczące wiarygodności płatniczej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (wyniki scoringu) obliczone na podstawie naukowo uznanych metod matematyczno-statystycznych. Na podstawie szeregu wskaźników, takich jak na przykład dochód, dane adresowe, zawód, stan cywilny i dotychczasowa spłata zobowiązań, wysuwane są wnioski dotyczące przyszłego ryzyka braku płatności ze strony klienta. Wynik jest wyrażony w postaci wartości wiarygodności płatniczej (tzw. scoring). Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę przy podejmowaniu przez nas decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umowy. Jeśli uważają Państwo, że na podstawie wyniku kontroli wiarygodności płatniczej zostali niesłusznie wykluczeni z zawarcia umowy, mogą Państwo wyjaśnić nam swoje stanowisko za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokonamy wtedy w konkretnym indywidualnym przypadku weryfikacji zautomatyzowanej decyzji zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO. Aby przeprowadzić kontrolę wiarygodności płatniczej, możemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W związku z możliwością podpisania umowy przekazujemy Państwa dane osobowe w przypadkach wymienionych poniżej następującemu dostawcy lub dostawcom:

 • Creditsafe Deutschland GmbH:
  Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Deutschland (http://www.creditsafe.com): Nasza firma przeprowadza regularnie badania wiarygodności płatniczej podczas zawierania umów, a w określonych przypadkach, w których istnieje prawnie uzasadniony interes, również w przypadku dotychczasowych klientów. W tym zakresie współpracujemy z firmą Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin, Niemcy, która dostarcza nam niezbędne do tego dane. W tym celu przekazujemy Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe firmie Creditsafe Deutschland GmbH.

 • Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG:
  Nasza firma przeprowadza regularnie badania wiarygodności płatniczej podczas zawierania umów, a w określonych przypadkach, w których istnieje prawnie uzasadniony interes, również w przypadku dotychczasowych klientów. W tym zakresie współpracujemy z firmą Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, Werth 91+93, 42275 Wuppertal, Niemcy (http://www.creditreform-wuppertal.de), która dostarcza nam niezbędne do tego dane. Zgodnie z art. 14 RODO na zlecenie Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG już teraz przekazujemy Państwu następujące informacje:

  Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG jest wywiadownią gospodarczą o konsumentach. Firma zarządza bazą danych, w której przechowywane są informacje o wiarygodności płatniczej osób fizycznych.

  Na podstawie zgromadzonych danych Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG udziela swoim klientom informacji o wiarygodności płatniczej. Klientami wywiadowni są m.in. instytucje kredytowe, spółki leasingowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, firmy z obszaru zarządzania wierzytelnościami, firmy wysyłkowe, hurtownie i firmy detaliczne oraz inne firmy dostarczające towary lub świadczące usługi. W ramach przepisów prawnych część danych dostępnych w bazie danych wywiadowni jest wykorzystywana w celu ich dostarczenia do innych firmowych baz danych, m.in. do wykorzystania w celach adresowo-handlowych.

  W bazie danych Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG gromadzone są w szczególności dane dotyczące imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, ewentualnie adresu e-mail, historii płatniczej i stosunków udziałowych danych osób. Gromadzone dane są przetwarzane w celu przekazania informacji o wiarygodności kredytowej danej osoby. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Informacje związane z wymienionymi danymi są udzielane po wiarygodnym udokumentowaniu przez klienta, że ich uzyskanie stanowi jego prawnie uzasadniony interes. Jeśli dane są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, podstawą prawną są tak zwane „Standardowe klauzule umowne” zamieszczone do wglądu lub do przesłania pod linkiem:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE

  Dane są przechowywane przez okres, w jakim są niezbędne do spełnienia celu przechowywania. Zazwyczaj okres przechowywania wynosi trzy lata. Po upływie tego okresu sprawdza się, czy przechowywanie danych jest nadal konieczne, w przeciwnym razie dane są usuwane dokładnie tego samego dnia. W przypadku załatwienia sprawy dane są usuwane dokładnie po upływie trzech lat od dnia realizacji. Zgodnie z § 882e niem. kodeksu postępowania cywilnego wpisy do rejestru dłużników są usuwane po upływie trzech lat, licząc od daty zarządzenia wpisu.

  W rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie uzasadnionym interesem może być: decyzja o udzieleniu pożyczki, nawiązanie kontaktu biznesowego, stosunki udziałowe, wierzytelność, badanie wiarygodności płatniczej, umowa ubezpieczeniowa, informacja o egzekucji. W stosunku do Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG mają Państwo prawo dostępu do przechowywanych danych. Jeśli przechowywane dane są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia lub usunięcia. Jeśli nie jest możliwe natychmiastowe ustalenie prawidłowości lub nieprawidłowości danych, do czasu wyjaśnienia mają Państwo prawo do zablokowania określonych danych. Jeśli dane są niekompletne, mają Państwo prawo żądania ich uzupełnienia.

  Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych przechowywanych przez firmę Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, mają Państwo prawo do każdorazowego wycofania takiej zgody. Do czasu ewentualnego wycofania zgody przetwarzanie danych, na które została wyrażona zgoda, jest zgodne z prawem.

  W przypadku sprzeciwów, żądań lub skarg dotyczących ochrony danych prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych w firmie Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG. Inspektor ochrony danych udzieli niezwłocznie i z zachowaniem poufności odpowiedzi we wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych. Istnieje także możliwość wniesienia skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych przez firmę Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG do inspektora odpowiedzialnego za ochronę danych w poszczególnych landach.

  Państwa dane gromadzone przez Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, od firm windykacyjnych oraz od ich klientów.

  W celu sklasyfikowania wiarygodności płatniczej Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG oblicza wynik scoringu na podstawie Państwa danych. Na wynik scoringu składają się dane dotyczące wieku i płci, dane adresowe oraz częściowo dane dotyczące doświadczeń płatniczych. Dane te w różnym stopniu ważności są wykorzystywane do obliczenia wyniku scoringu. Klienci Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG wykorzystują wyniki scoringu jako pomoc w podejmowaniu swoich własnych decyzji o udzieleniu pożyczki.

  Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Przetwarzanie danych przechowywanych przez Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG wynika z ważnych, prawnie uzasadnionych powodów ochrony wierzyciela i kredytu, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub stanowią podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych wyłącznie z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, które należy udokumentować. Jeśli wystąpią tego typu szczególne przyczyny i zostaną udokumentowane, dane osobowe nie będą już przetwarzane. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów reklamy i marketingu, dane nie będą przetwarzane do takich celów.

  Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO jest Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, Werth 91+93, 42275 Wuppertal, Niemcy (http://www.creditreform-wuppertal.de). Z firmą Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG można skontaktować się we wszystkich sprawach pod następującymi danymi kontaktowymi tel: +49 (0) 2 02 / 2 55 66-0, faks: +49 (0) 2 02 / 59 40 20, e-mail: info@wuppertal.creditreform.de

  Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod następującymi danymi kontaktowymi: Creditreform Wuppertal Brodmerkel & Kötting KG, Inspektor ochrony danych, Werth 91+93, 42275 Wuppertal, Niemcy, http://www.creditreform-wuppertal.de.

Analiza statystyczna wizyt na stronie – Trackery

Podczas wywoływania strony internetowej lub poszczególnych plików na niej zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: adres IP, strona internetowa, z której plik został pobrany, nazwa pliku, data i godzina pobrania, liczba przesłanych danych i komunikat o udanym otwarciu strony (tzw. web-log). Dane dostępu wykorzystujemy wyłącznie w formie niespersonalizowanej do ciągłego doskonalenia naszej internetowej oferty i do celów statystycznych. Do oceny wizyt na stronie używamy również następujących trackerów:

 • Google Tag Manager

  • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?
   Na naszej stronie korzystamy z usług firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej zwanej: Google Tag Manager). Google Tag Manager oferuje platformę techniczną do uruchamiania i kontrolowania innych usług internetowych i programów śledzących w sieci za pomocą tzw. „tagów”. W związku z tym Google Tag Manager zapisuje pliki cookie na Państwa komputerze i analizuje Państwa zachowanie w sieci (tzw. „tracking”), o ile narzędzia do śledzenia w sieci są realizowane za pomocą Google Tag Manager. Dane te, wysyłane przez poszczególne tagi zintegrowane w Google Tag Manager, są agregowane, przechowywane i przetwarzane przez Google Tag Manager w ramach jednolitego interfejsu użytkownika. Wszystkie zintegrowane „tagi” są jeszcze raz odrębnie wymienione w niniejszej Polityce prywatności. Więcej informacji na temat ochrony danych w przypadku narzędzi zintegrowanych z Google Tag Manager można znaleźć w odpowiednim punkcie niniejszej Polityki prywatności. Podczas korzystania z naszej strony internetowej z aktywną integracją tagów z Google Tag Manager dane, takie jak w szczególności adres IP i aktywność użytkownika, są przekazywane na serwer firmy Google Ireland Limited. W odniesieniu do usług internetowych zintegrowanych za pośrednictwem Google Tag Manager obowiązują regulacje zawarte w odpowiednim punkcie niniejszej Polityki prywatności. Narzędzia śledzące stosowane w Google Tag Manager poprzez anonimizację adresu IP kodu źródłowego zapewniają, że adres IP zostanie zanonimizowany przez Google Tag Manager przed przekazaniem. Google Tag Manager umożliwia przy tym jedynie zanonimizowane zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
   Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażona w naszym banerze informacyjnym dotycząca korzystania z plików cookie i śledzenia stron internetowych (zgoda poprzez jednoznaczne potwierdzające działanie lub zachowanie) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  • Cel przetwarzania danych
   Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywać informacje uzyskane za pomocą Google Tag Manager do oceny Państwa wizyty na tej stronie internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

  • Okres przechowywania
   Google będzie przechowywać dane istotne dla funkcji Google Tag Manager tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zamówionej usługi internetowej. Gromadzenie i przechowywanie danych jest anonimowe. W przypadku istnienia odniesienia do osoby dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie podlegają żadnym ustawowym wymogom przechowywania. Usunięcie następuje zawsze po wygaśnięciu obowiązku przechowywania danych.

  • Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
   Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, dezaktywując wykonywanie kodu skryptów w swojej przeglądarce, instalując w przeglądarce blokadę skryptów lub aktywując w przeglądarce ustawienie „Do Not Track”. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie Google oraz danych dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Politykę bezpieczeństwa i zasady ochrony danych firmy Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy.

 • Google Analytics

  • Zakres przetwarzania danych osobowych
   Na naszej stronie korzystamy z usługi web trackingu (śledzenia w sieci) firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej zwanej: Google Analytics) W ramach web trackingu Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej i Państwa zachowania podczas przeglądania (tzw. śledzenie). Analizę tę przeprowadzamy w oparciu o usługi śledzenia Google Analytics w celu stałej optymalizacji naszej oferty internetowej i uczynienia jej bardziej dostępną. Podczas korzystania z naszej strony internetowej dane, takie jak w szczególności adres IP i aktywność użytkownika, są przekazywane na serwery firmy Google Ireland Limited. Przeprowadzamy tę analizę na podstawie usługi śledzenia Google, aby stale optymalizować naszą ofertę internetową i uczynić ją bardziej dostępną. Potrzebujemy również web trackingu ze względów bezpieczeństwa. Web tracking pozwala nam monitorować, czy osoby trzecie atakują naszą stronę internetową. Informacje z trackera umożliwiają nam podjęcie skutecznych środków zaradczych i ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych przed tymi cyberatakami. Poprzez aktywację anonimizacji IP w kodzie śledzenia Google Analytics tej strony internetowej Państwa adres IP zostanie zanonimizowany przez Google Analytics przed przekazaniem. Strona internetowa wykorzystuje kod śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony przez operatora gat._anonymizeIp();, aby umożliwić tylko anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
   Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażona w naszym banerze informacyjnym dotycząca korzystania z plików cookie i śledzenia stron internetowych (zgoda poprzez jednoznaczne potwierdzające działanie lub zachowanie) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  • Cel przetwarzania danych
   W naszym imieniu Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy Państwa wizyty na tej stronie, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Potrzebujemy również web trackingu ze względów bezpieczeństwa. Web tracking pozwala nam monitorować, czy osoby trzecie atakują naszą stronę internetową. Informacje z trackera umożliwiają nam podjęcie skutecznych środków zaradczych i ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych przed tymi cyberatakami.

  • Okres przechowywania
   Google będzie przechowywać dane istotne dla świadczenia usługi web trackingu tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji zamówionej usługi internetowej. Gromadzenie i przechowywanie danych jest anonimowe. W przypadku istnienia odniesienia do osoby dane zostaną natychmiast usunięte, o ile nie podlegają żadnym ustawowym wymogom przechowywania. Usunięcie następuje zawsze po wygaśnięciu obowiązku przechowywania danych.

  • Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych
   Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych do Google (w szczególności adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, dezaktywując wykonywanie kodu skryptów w swojej przeglądarce lub aktywując w przeglądarce ustawienie „Do Not Track”. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie Google i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Politykę bezpieczeństwa i zasady ochrony danych firmy Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Włączenie zewnętrznych usług internetowych oraz przetwarzanie danych poza obszarem UE

Nasza strona internetowa wykorzystuje aktywne treści od zewnętrznych dostawców, tzw. serwisów internetowych. W momencie połączenia się Państwa komputera z naszą stroną internetową zewnętrzni usługodawcy otrzymują informacje osobowe dotyczące wizyty na naszej stronie. W związku z tym możliwe jest przetwarzanie danych poza obszarem UE. Można temu zapobiec, instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki lub wyłączając wykonywanie skryptów w przeglądarce. Wyłączenie skutkuje ograniczeniem funkcji dostępnych na stronach internetowych, które Państwo odwiedzają.

Wykorzystujemy następujące zewnętrzne usługi internetowe:

 • Znak Website Check
  Na naszej stronie korzystamy z usługi Znak Website Check firmy Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Niemcy, e-mail: support@website-check.de,strona internetowa: http://www.website-check.de/. Przesyłanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

  Podstawą prawną przekazania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na realizacji celu opisanego poniżej.

  Skrypt firmy Website-Check GmbH jest techniczną integracją Znaku Website Check. Tym znakiem chcemy pokazać, że temat ochrony danych traktujemy bardzo poważnie. Przekazanie danych do firmy Website-Check GmbH odbywa się w celu dostarczenia i wyświetlenia znaku na naszej stronie.

  W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu określone w art. 21. Więcej informacji znajdą Państwo na końcu niniejszej Polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy na stronie https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

 • cookiebot.com
  Na naszej stronie korzystamy z usługi cookiebot.com firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dania. Przesyłanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na serwerach w Unii Europejskiej.

  Podstawą prawną przekazywania i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Korzystanie z usługi wspiera nas w wypełnianiu naszych obowiązków prawnych.

  Poprzez integrację usługi cookiebot spełniamy nasz obowiązek prawny w zakresie zarządzania zgodami wymaganymi dla plików cookies.

  Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych można znaleźć na końcu niniejszej Polityki prywatności.

  Więcej informacji na temat postępowania z przesyłanymi danymi można znaleźć w polityce prywatności dostawcy na stronie https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

Informacja o wykorzystywaniu plików cookie

 • Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakim zakresie są przetwarzane?
  Integrujemy i wykorzystujemy pliki cookie na różnych stronach, aby umożliwić określone funkcje naszej strony internetowej i zintegrować zewnętrzne usługi internetowe. Tzw. „pliki cookie” to małe pliki tekstowe, które mogą być zapisywane na Państwa komputerze przez przeglądarkę internetową. Te pliki tekstowe zawierają charakterystyczny ciąg znaków, który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę podczas powrotu użytkownika na naszą stronę internetową. Proces zapisywania pliku cookie nazywany jest również „instalowaniem pliku cookie”. Pliki cookie mogą być instalowane zarówno przez samą stronę internetową, jak i przez zewnętrzne serwisy internetowe. Pliki cookie są instalowane przez naszą stronę internetową lub zewnętrzne usługi internetowe w celu utrzymania pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy doświadczenia użytkownika lub realizacji celu określonego za Państwa zgodą. Technologia plików cookie pozwala nam również na rozpoznawanie poszczególnych odwiedzających po pseudonimach, np. unikalnym lub losowym identyfikatorze, dzięki czemu możemy oferować bardziej spersonalizowane usługi. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  O ile pliki cookie są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgoda ta jest również uważana za zgodę na umieszczenie pliku cookie na urządzeniu końcowym użytkownika w rozumieniu § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach [TDDDG]. Jeśli zgodnie z RODO podana jest inna podstawa prawna (np. w celu wypełnienia umowy lub obowiązków prawnych), przechowywanie lub instalowanie odbywa się na podstawie wyjątku, o którym mowa w § 25 ust. 2 TDDDG. Wyjątek ten istnieje w przypadku, „gdy jedynym celem przechowywania informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego lub jedynym celem dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego jest przeprowadzenie transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej” lub „gdy przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego lub dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika końcowego jest bezwzględnie konieczne, aby umożliwić dostawcy usługi telemedialnej świadczenie usługi telemedialnej wyraźnie zażądanej przez użytkownika”. To, która podstawa prawna jest właściwa, wynika z tabeli plików cookie podanej w dalszej części tego punktu.

 • Cel przetwarzania danych
  Pliki cookie są instalowane przez naszą stronę internetową lub zewnętrzne usługi internetowe w celu utrzymania pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej, poprawy doświadczenia użytkownika lub realizacji celu określonego za Państwa zgodą. Technologia plików cookie pozwala nam również na rozpoznawanie poszczególnych odwiedzających po pseudonimach, np. unikalnym lub losowym identyfikatorze, dzięki czemu możemy oferować bardziej spersonalizowane usługi. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

 • Okres przechowywania
  Pliki cookie są przechowywane do momentu ich usunięcia z przeglądarki lub, w przypadku plików sesyjnych, do momentu zakończenia sesji. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do usunięcia
  Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę zgodnie z własnymi preferencjami tak, aby zapobiec instalowaniu plików cookie. Wówczas mogą Państwo decydować, czy akceptują pliki cookie w konkretnym przypadku, czy zawsze. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznawania, że Państwa urządzenie dostępowe jest już połączone z naszą stroną (stałe pliki cookie), lub do zapisywania ostatnio przeglądanych treści (sesyjne pliki cookie). Jeśli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili tę zgodę wycofać. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody do czasu jej odwołania.

Nazwa pliku cookieSerwerDostawcaCelPodstawa prawnaOkres przechowywaniaTyp
CookieConsentwww.happich.deOperator strony internetowejCookie przechowujące decyzję użytkownika poprzez baner zgód na cookie.art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadnione interesy).ok. 37 latbaner cookie
_gahappich.deGoogle AnalyticsTen plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, dzięki czemu tracker internetowy może grupować działania użytkownika pod tym identyfikatorem.art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda)ok. 24 miesięcyAnalytics
_gat_UA-*happich.deGoogle AnalyticsTen plik cookie to plik śledzący Google Analytics. Ten plik cookie przechowuje unikalny identyfikator odwiedzającego, datę i czas pierwszej wizyty, moment rozpoczęcia aktywnej wizyty, a także liczbę wszystkich odwiedzin strony internetowej przez danego odwiedzającego.art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda)ok. 80 sekundAnalytics
_gidhappich.deGoogle AnalyticsTen plik cookie przypisuje użytkownikowi identyfikator, dzięki czemu tracker internetowy może grupować działania użytkownika pod tym identyfikatorem.art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda)ok. 24 godzinAnalytics

 

Cookiebot

Bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja elektroniczna

Gromadzone, przechowywane i przetwarzane dane osobowe są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych w sposób niedostępny dla osób trzecich. W przypadku gdy komunikacja elektroniczna nie jest szyfrowana, nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych podczas ich przesyłu do naszych systemów teleinformatycznych i dlatego w przypadku informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy komunikację szyfrowaną lub pocztę tradycyjną.

Prawo do informacji i wnioski o sprostowanie – Usunięcie i ograniczenie danych – Odwołanie zgody – Prawo do sprzeciwu

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do żądania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli tak, mają Państwo prawo do ujawnienia informacji określonej w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia RODO w zakresie, w jakim nie ma to negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób (zob. art. 15 ust. 4 Rozporządzenia RODO). Z przyjemnością przekażemy Państwu kopię takich danych.

Prawo do sprostowania

Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo w każdej chwili skorygować przechowywane u nas nieprawidłowe dane osobowe (np. adres, nazwisko itd.). W każdej chwili mogą też Państwo zażądać uzupełnienia przechowywanych u nas danych. Odpowiednia korekta jest dokonywana bezzwłocznie.

Prawo do usunięcia danych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeśli

 • dane nie są już potrzebne;
 • w związku z cofnięciem przez Państwa zgody podstawa prawna przetwarzania przestała istnieć;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania;
 • Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wymaga tego obowiązek prawny lub do gromadzenia danych doszło zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO prawo to nie przysługuje, jeśli

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO w poszczególnych przypadkach mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Tak jest w przypadku, gdy

Prawo do wycofania zgody

Jeśli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody do czasu jej wycofania.

Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (w ramach uzasadnionego interesu). Prawo to przysługuje Państwu tylko wtedy, gdy istnieją szczególne okoliczności, które przemawiają przeciwko przechowywaniu i przetwarzaniu danych.

Jak korzystać ze swoich praw?

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych:

Happich GmbH
Lise-Meitner-Str. 14
42119 Wuppertal
Niemcy
e-mail: info@happich.de
Tel.: +49 202 8703-0
Faks: +49 202 8703-599

12. Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych. Udostępnimy wówczas dane w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać przesłane do Państwa lub do wskazanego przez Państwa administratora danych.

Na żądanie zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO udostępnimy Państwu następujące dane:

Przekażemy dane osobowe bezpośrednio do wybranego przez Państwa administratora danych, o ile jest to technicznie możliwe. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 20 ust. 4 RODO nie wolno nam przekazywać danych, które kolidują z wolnościami i prawami innych osób.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO

Jeśli podejrzewają Państwo, że dane na naszej stronie są przetwarzane niezgodnie z prawem, zawsze istnieje możliwość sądowego wyjaśnienia takiej kwestii. Poza tym przysługują Państwu wszystkie inne możliwości prawne. Niezależnie od tego mają Państwo możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi zgodnie z art. 77 RODO w państwie członkowskim UE, w którym znajduje się Państwa miejsce pobytu, miejsce pracy i/lub miejsce domniemanego naruszenia, tzn. mogą Państwo spośród miejsc wymienionych powyżej wybrać organ nadzorczy, do którego się Państwo zwrócą. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje Państwa o stanie i wynikach wniesionej skargi, w tym możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej zgodnie z art. 78 RODO.

Sporządzono w:

© DURY LEGAL Rechtsanwälte – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de

www.website-check.de