Skip to main content
KOMPONENTY I SYSTEMY ŚRODOWISKO, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, JAKOŚĆ

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Naszym zadaniem jest połączenie zorientowanego na sukces profesjonalizmu z naznaczonym humanizmem współistnieniem.

Prawa człowieka

Zasada 1: Wspieranie i przestrzeganie międzynarodowych praw człowieka na naszym obszarze wpływów.

Zasada 2: Zagwarantowanie, żeby nasze własne przedsiębiorstwo nie naruszało praw człowieka.

Normy pracy

Zasada 3: Zachowanie wolności organizowania się i efektywne uznanie prawa do kolektywnych negocjacji.

Zasada 4: Zniesienie wszelkiego rodzaju pracy przymusowej.

Zasada 5: Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6: Zniesienie dyskryminacji podczas zatrudniania pracowników.

Ochrona środowiska

Zasada 7: Wspieranie działań zapobiegawczych w obrębie problemów ochrony środowiska.

Zasada 8: Podjęcie kroków prowadzących do większej odpowiedzialności wobec środowiska.

Zasada 9: Działania skierowane na rozwój i szerzenie technologii przyjaznych środowisku.

Zwalczanie korupcji

Zasada 10:  Podjęcie samozobowiązania do zwalczania wszelkich form korupcji, włączając wymuszenia i łapówkarstwo.