Skip to main content
KOMPONENTY I SYSTEMY INNOWACYJNIE, BEZPIECZNIE, KOMFORTOWO, NA CAŁYM ŚWIECIE

P-DCPD

Tworzywo sztuczne o bardzo wysokiej odporności na uderzenie, zarówno przy bardzo niskich jak i bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych (-40/+130 °C)

CO to jest P-DCPD?

 • P-DCPD jest tworzywem sztucznym, które bazuje na reakcji monomeru DiCycloPentaDiene.

 • Tworzywo sztuczne jest niewypełnionym materiałem Duroplast, który odznacza się bardzo wysoką odpornością na uderzenie.

 • Materiał zachowuje wysoką odporność na uderzenie także w ekstremalnych temperaturach na zewnątrz od -40 do +130 stopni Celsjusza.

Jak przetwarza się P-DCPD?

 • Przetwarzanie odbywa się poprzez niskociśnieniowy wtrysk RIM (Reaction Injection Molding) podobnie jak przy odlewaniu.
 • Proces odbywa się w niskich temperaturach i niskim ciśnieniu.
 • W ten sposób możliwe jest zastosowanie prostych aluminiowych narzędzi.

DLACZEGO - USP's?

 • Nasza unikalna cecha oferty (USP) leży zarówno w materiale jak i w procesie produkcji.

 • Proces produkcji oferuje dużą swobodę projektowania "Designer Friendly" w przypadku dużych i kompleksowych części konstrukcyjnych.

 • Czas cyklu wynosi 5 do 10 minut, tak więc jest możliwe wielokrotne zastosowanie narzędzia dla różnych wielkości i kształtów.

 • Materiał odznacza się bardzo wysoką odpornością na uderzenie.

 • Proces produkcji wykazuje wysoką powtarzalność, dzięki temu ma wysoki indeks CPK (współczynnik zdolności procesu).

 • Gotowy produkt charakteryzuje się doskonałymi właściwościami, zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach ( - 40  / + 130 stopni Celsjusza).

DO CZEGO - jakie zastosowania?

 • Wykonane w procesie P-DCPD  wielkopowierzchniowe elementy są z powodzeniem stosowane zwłaszcza w rolnictwie, budowie maszyn budowlanych, samochodów ciężarowych i autobusów.

 • Główny obszar zastosowania to części zewnętrzne i karoserie.

 • Dzięki wspaniałym właściwościach materiału powstaje też duże zainteresowanie P-DCPD na nowych rynkach (np. przemysł farm wiatrowych) i w nowych zastosowaniach (np. kolumny ładowania)

KIEDY - "Processing window"?

 • Z analizy kosztów i korzyści wynika, że stosowanie P-DCPD jest optymalne dla małych i średnich serii (od kilkuset do 10.000 części rocznie).

 • Proces oferuje dobry kompromis między inwestycją w narzędzia lub środki produkcji a ceną elementów.