Skip to main content
BİLEŞENLER VE SİSTEMLER ÇEVRE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, KALİTE

Kurumsal sorumluluk

Amacımız, performans odaklı profesyonelliği insan etkileşimi ile birleştirmektir.

Hedefimiz müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve hissedarlarımızın beklentilerini karşılamak ve aşmaktır. Bu hedefe ulaşmanın tek bir yolu var: Güçlü hissedarlara ve ileri görüşlü yönetime sahip bir aile şirketi olarak birlik olmak.

Ayrıca çevre koruma ve sürdürülebilirliğe de odaklanıyoruz. Hammadde tedarikinden başlayarak ürünlerin sevkiyatına kadar enerji ve kaynakların verimli kullanılmasına özen gösteriyoruz. Gereksiz mesafelerden, tehlikeli hammaddelerden, enerjisi yoğun üretim süreçlerinden kaçınıyor ve CO2 emisyonlarını mümkün olan en düşük seviyede tutuyoruz.

Global Kompakt
Kalite
Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

Farkındayız:

Her şirket ancak çalışanları kadar iyidir. Bu nedenle, özellikle eğitim ve öğretimin hedefli bir şekilde teşvik edilmesine odaklanıyoruz.